11 Intressanta fakta om solceller

I den här artikeln pratar vi mer om 10 intressanta samt viktiga fakta om solceller, och somliga av dessa har du förmodligen inte vetskap om sedan tidigare.

 

11 viktiga fakta om solceller

 1. Solceller skapar solel som kan nyttjas i din villa.
 2. Soltak är dyrare men samtidigt snyggare än en solcellsanläggning.
 3. Solceller bidrar med miljöfördelar.
 4. Man kan lagra solel med ett solcellsbatteri.
 5. Din villa ökar i värde när du installerar ett solcellssystem.
 6. Solceller är betydligt billigare än förut.
 7. Solceller kan producera rikligt med energi.
 8. Solceller uppfanns för cirka 80 år sedan.
 9. Det är relativt ovanligt med solceller i Sverige.
 10. Ett solcellssystem är en sund investering.
 11. Det finns i huvudsak två typer av solceller.

 

1. Solceller omvandlar solens strålar till elektricitet

När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan fram- och baksidan av cellerna, vilket medför att likström skapas. Likströmmen kan du dock inte använda i din villa, så en växelriktare som omvandlar likström till växelström är ett måste i varje solcellsanläggning.  

 

2. Soltak är ett bra alternativ till solceller

Soltak är uppbyggda av solcellspaneler som är integrerade i taket. Soltak är mer diskreta och lika effektiva som vanliga solceller, men solceller som ser ut som takpannor är dock betydligt mer kostsamma i jämförelse med om du installerar ett traditionellt solcellssystem.  

 

3. Solceller minskar ditt avtryck på miljön

En villa med solcellspaneler minskar ditt koldioxidavtryck med cirka 635 kilo månatligen, vilket efter 30 år uppgår till omkring 100 ton. Du minskar även ditt svaveldioxidavtryck samt ditt kväveoxidavtryck såvida du väljer att installera ett solcellssystem. 

 

4. Solceller kan inte lagra solenergi

När du mikroproducerar solel tar din villa del av den energi som skapas, varpå all överskottsel matas ut på elnätet vilket innebär att du får ta del av en ersättning från det elbolag du tecknat avtal med. Men du kan även välja att lagra den el som produceras i ett solcellsbatteri. Solcellsbatterier är dock allt för effektsvaga samt dyra för att vara lönsamma i dagsläget, trots att ett investeringsstöd för lagring av solel erbjuds av staten.  

 

5. Solceller ökar värdet på ditt hus

Enligt en studie som Axel Bolin, som är en mastersstudent i nationalekonomi utfört, ökar villavärdet med i genomsnitt 14 % såvida man väljer att installera ett solcellssystem. Den exakta monetära värdeökningen ligger på omkring 300 000 kronor, eller 43 000 kronor per installerad kWp enligt samma undersökning.  

 

6. Solceller har blivit mer prisvärda

För 10 år sedan kostade ett solcellssystem med en maxeffekt på 6 kW cirka 450 000 kronor, till skillnad mot idag då ett solcellssystem på 6 kW kostar omkring 110 000 kronor inklusive moms samt installation, men exklusive det gröna avdraget på 15 %.

 

7. Solceller kan producera extremt mycket energi

Solenergin är världens mest outnyttjade energiresurs. Om vi hade installerat solceller över hela jordens yta skulle vi kunna framställa 173 000 terawatt solel. Det är mer än 10 000 gånger mer än världens samlade energibehov.

 

Läs mer: Konkreta tips på hur du skyddar ditt bankkort  

 

8. Solceller uppfanns på 1940-talet

Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller och Gerald Pearson upptäckte på 1940-talet att man kan utvinna energi från solen med hjälp av kiselbeklädda solceller. På 1950-talet började man använda solceller för att förse satelliter med energi, men allt eftersom verkningsgraden ökat och priset sjunkit har solceller blivit särskilt populära för privat bruk.

 

9. Det är relativt ovanligt med solceller i Sverige

Trots att det svenska klimatet lämpar sig väl för solceller är det förhållandevis få svenskar som valt att installera ett solcellssystem. I Sverige står solceller endast för 0,1% av den totala energikonsumtionen.  Det är ett mycket lågt värde i jämförelse med bland annat Tyskland samt Danmark, där energikonsumtionen av solenergi ligger på 7 % kontra 20 %.  

 

10. Solceller är en bra investering

Ett solcellssystem har i regel en återbetalningstid på cirka 10 till 15 år, och då ett solcellssystem ofta klarar av att producera 80 % av sin ursprungliga effekt efter 30 år är ett solcellssystem en sund investering.  

 

11. Det finns olika typer av solcellspaneler

I dagsläget är monokristallina samt polykristallina solcellspaneler vanligast. Monokristallina solcellspaneler är svarta, samt i regel dyrare och mer effektiva i jämförelse med polykristallina solcellsmoduler. Polykristallina solcellsmoduler skiftar i regel i blått, och har en lägre verkningsgrad i jämförelse med monokristallina solceller. Om din villa har ett litet tak, då är i regel de mer effektiva monokristallina solcellerna det bästa valet, medan polykristallina solceller ofta föredras av mikroproducenter med stora villatak. Främst tack vare det låga priset per installerad kWp.

About Anders Svärd

Lämna en kommentar